Szkoła Doktorska AGH - Ocena Śródokresowa
AGH Doctoral School - Interim evaluation

Aktualnie nie jest prowadzona żadna ocena śródokresowa.
No interim evaluation is currently underway.